We wtorek, 2 października ok. godz. 19.30, strażak dyżyrny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie  o bardzo silnie wyczuwalnej woni gazu unoszącej się pomiędzy dwoma blokami mieszkalnymi w miejscowośći Kamińsk w gminie Górowo Iławeckie.

Niezwłocznie zadysponował zastępy straży pożarnej i pogotowie gazowe z detektorami wielogazowymi w celu dokonania pomiaru, zabezpieczenia miejsca zdarzenia i ustalenia przyczyny pojawienia się medium w atmosferze. Gaz najbardziej wyczuwalny był od strony ogródków działkowych, jego chmurę wiatr kierował w stronę bloków. Strażący rozstawili kurtyny wodne oraz dokonali ewakuacji wszystkich mieszkańców z dwóch bloków, tj. 45 osób, którym władze gminy niezwłocznie zapewniły na czas trwania akcji możliwość przebywania w miejscowej szkole podstawowej. Dodatkowym utrudnieniem w ustaleniu miejsca ewentualnego wycieku gazu był fakt, iż mieszkania w bloku nie posiadały instalacji gazowej. Podejrzanym miejscem była kotłownia gazowa zlokalizowana w piwnicy jednego z bloków. Wielokrotne pomiary oraz ocena stanu technicznego instalacji wykluczyły powstanie awarii. Ratownicy w dalszym ciągu dokonywali pomiarów w okolicy kotłowni oraz oddalonej rozdzielni i stacji redukcyjnej przesyłu gazu ziemnego. Wskazania mierników wykluczyły obecność medium, a obserwacje instalacji powstanie awarii. Działania zakończono po 5 godz. i 31 minutach a mieszkańcy wrócili do swoich mieszkań. 

/zdjęcia: KP PSP, tekst: asp. sztab. Stanisław Dąbkowski/