W środę, 5 października braniewscy strażacy zostali wezwani do Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie w celu usunięcia wody z zalanego pomieszczenia węzła ciepłowniczego.

Prawdopodobnie, w wyniku uszkodzenia instalacji przesyłowej doszło do zalania pomieszczenia /około 30 m2/,  w którym wysokość lustra wody sięgała 40cm. Strażacy, przy wykorzystaniu pompy szlamowej oraz pompy elektrycznej, wypompowali wodę. W działaniach, które trwały około godziny, uczestniczył zastęp GBA z JRG PSP w Braniewie.

/st. kpt. I. Ścibiorek/