W dniu 12 sierpnia 2011 r. ok. godz. 9.15 w Reszlu doszło do zawalenia części budynku  hotelowego (zdewastowanego pustostanu). Na miejsce zdarzenia zadysponowano strażaków z OSP Reszel i KP PSP Kętrzyn oraz inne służby.

 

 

Na miejscu okazało się, że zawaleniu uległa ściana wschodnia na długości ok. 10 m od ulicy Rynek i ściana północna budynku na długości ok. 15 m od ul. Ks. Witolda. Zawał obejmował ok. 1/3 dachu i ściany ponad poziomem stropu nad parterem. Zagruzowaniu uległa ulica Ks. Witolda na odcinku 15 m. Policja zamknęła dla ruchu dwie kolejne ulice (ul. Spichrzowa i ul. Jagiełły) w pobliżu miejsca zdarzenia. Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską. Ulice Rynek oraz Ks. Witolda biegnące wzdłuż ścian budynku od 5 lat pozostawały zamknięte dla ruchu, w tym dla pieszych ze względu na zagrożenie zawałem obiektu. Teren wokół budynku był oznakowany i wygodzony płotem drewnianym.. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez Policję wśród świadków zdarzenia ustalono że w budynku oraz jego pobliżu w czasie katastrofy  nie przebywały żadne osoby, jak również nikt nie odniósł obrażeń. Działania w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych oraz przeszukaniu części budynku, która nie uległa zawaleniu. Dokonano również sprawdzenia gruzowiska na ul. Ks. Witolda. Nie stwierdzono obecności osób postronnych i poszkodowanych. Burmistrz Reszla podjął decyzję o zwołaniu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w celu wypracowania harmonogramu działań. W skład sztabu kryzysowego m/n weszli:

Burmistrz Miasta Reszel – Marek Janiszewski,

Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie – bryg, mgr inż. Zbigniew Borys,

Komendant Komisariatu Policji w Reszlu - nadkom. mgr Andrzej Żyżyk,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie – Małgorzata Powroźnik,

rzeczoznawca budowlany z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Henryk Łaganowski,

architekt – Maciej Ciborowski.

Decyzją sztabu ewakuowano mieszkańców budynku przy ul. Księcia Witolda 1 zamieszkałego przez 8 osób. 4 osoby umieszczono w budynku Gimnazjum w Reszlu, pozostałe udały się do rodzin. Następnie przystąpiono do usunięcia gruzu z ulic przy pomocy sprzętu (koparka oraz ciągniki z przyczepami w ZUK w Reszlu). Ustalono dalszy plan robót wyburzeniowych obejmujących: wyburzenie uszkodzonych i grożących zawaleniem ścian: północnej na długości 15 m poniżej poziomu stropu na parterem, wschodniej w całości, wyburzeniu dwóch kominów oraz zawalenie dachu we wschodnim skrzydle. Ściany burzono stopniowo przy pomocy stalowych lin oraz koparki. W miejscach trudnodostępnych linę zakładano z podnośnika SHD 25. Powstałe zagruzowanie usuwano na bieżąco. Wyburzono ścianę wschodnią i północną, oraz cześć komina  ponad dachem przy ścianie wschodniej. Na tym etapie decyzją sztabu zakończono wyburzanie. Po wykonaniu oględzin uznano, że dach oraz kominy nie są zagrożone zawaleniem a ich dalsze wyburzenie wymaga prac przygotowawczych polegających na zabezpieczaniu ściany szczytowej przylegającego budynku przy ul. Rynek 32. Teren wokół uszkodzonego budynku oraz ulice Ks. Witolda i Rynek wydzielono drewnianymi płotami i oznakowano znakami zakazu ruchu i tablicami informacyjnymi o zagrożeniu zawaleniem.

W działaniach brały udział 2 zastępy z OSP Reszel  oraz 3 z KP PSP Kętrzyn. Łączny czas działania zastępów wyniósł 12 godz. 41 min.

/oprac: tekst i zdjęcia asp. M. Czajkowski/