28 lipca w Giżycku  miał miejsce pożar w budynku warsztatu samochodowego. W momencie dojazdu pierwszych zastępów straży pożarnej,  pożarem objęte było jedno stanowisko, w którym paliła się benzyna w wannie, materiały tekstylne i drzwi wejściowe do sąsiedniego pomieszczenia.

Pracownicy zdążyli ewakuować  na zewnątrz  samochód osobowy, który uległ częściowemu nadpaleniu. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca pożaru,  podaniu jednego prądu piany ciężkiej, schładzaniu urządzeń, oddymianiu i przewietrzaniu obiektu. W działaniach uczestniczyły 2 zastępy PSP.

/oprac.: mł.bryg. Arkadiuisz Gij/