10 maja 2011 roku  przed godziną 15.00,  dyspozytor Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP odebrał zgłoszenie o rozlanej na chodniku rtęci.

Okazało się, że  na ul. Szkolnej została rozlana  przez nieznanego sprawcę niewielka ilość rtęci. Strażacy zebrali substancję wraz z zanieczyszczoną ziemią do szklanego naczynia. O zdarzeniu poinformowano Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i policję.  Skażona ziemia zostanie przekazana  do utylizacji.

/teks st. sekc. Ewa Pietrzak, zdjęcia kpt. Krzysztof Bykowski/