16.02.2011 r. około godz. 7.40, Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy otrzymało niepokojącą informację o wycieku substancji chemicznej z samochodu ciężarowego na drodze krajowej nr 7 w okolicach Frąknowa.

Do zdarzenia zadysponowano zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego z JRG 2 w Olsztynie oraz Grupę Operacyjną Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

W wyniku wstępnego rozpoznania nidziccy strażacy ustalili, iż samochód ciężarowy volvo, z którego miało dojść do wycieku substancji niebezpiecznej, znajduje się na poboczu drogi. W związku z uszkodzeniem skrzyni ładunkowej, część przewożonych pojemników z płynną zawartością wypadła na drogę i pobocze. Na tym etapie działań wstrzymano ruch na drodze krajowej w obu kierunkach.

Ze względu na żrące i drażniące właściwości fizykochemiczne przewożonych substancji, których skład został wstępnie ustalony przez strażaków na podstawie dokumentów przewozowych, wyznaczono strefę bezpieczną w promieniu około 100 m od samochodu i pojemników rozrzuconych na jezdni i poboczu oraz zabezpieczono miejsce zdarzenia.

Po dojeździe na miejsce „grupy chemicznej”, ratownicy  ubrani w sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz ubrania gazoszczelne, przystąpili do właściwego rozpoznania substancji przewożonych  pojazdem.

W trakcie prowadzonych działań potwierdzono, iż w pojemnikach przewożono substancje o właściwościach żrących i silnie zasadowych oraz określono stan i ilości pojemników, z których doszło do rozlania substancji chemicznej. Zebrane i posegregowane pojemniki zabezpieczono w jednym miejscu. Następnie strażacy przystąpili do neutralizacji i zebrania pozostałości rozlanych substancji z drogi oraz oczyścili jezdnię.

Po ponad 5 godzinach działań służb ratowniczych,  ruch na drodze krajowej nr 7 został wznowiony.

Na drodze krajowej nr 7 co roku dochodzi do niebezpiecznych w skutkach wypadków drogowych. Czasem obok skutków wypadku drogowego, dochodzi do zagrożeń spowodowanych przez przewożone towary zawierające materiały niebezpieczne, które mogą stworzyć zagrożenie zarówno dla życia, zdrowia jak i środowiska naturalnego na znacznym obszarze. Niestety, strażacy nigdy nie mają pewności czy przewożony materiał lub towar będzie w stu procentach zgodny z kartą charakterystyki. Zdarzenia te wymagają więc zachowania procedur bezpieczeństwa i odpowiedniego rozpoznania. Na szczęście w tym przypadku obyło się bez bezpośredniego zagrożenia dla życia, natomiast istniejące zagrożenie nie spowodowało negatywnych skutków dla środowiska.

Rok wcześniej, również w pobliżu Frąknowa, nidziccy strażacy mieli do czynienia z podobnym zdarzeniem. Wówczas, pod koniec grudnia 2009 r. doszło do wywrócenia się samochodu ciężarowego przewożącego alkohol furfurylowy.

 

/tekst: st.asp.Andrzej Osowski, zdjęcia: arch. KP PSP w Nidzicy/