W wyniku gwałtownych roztopów i opadów deszczu  5 i 6 lutego 2011 r. strażacy na terenie powiatu węgorzewskiego interweniowali 37 razy. Wypompowywali wodę z zalanych piwnic budynków mieszkalnych oraz zabudowań gospodarczych. 

Najtrudniejsze działania prowadziliśmy w miejscowościach Budry, gdzie doszło do podtopienia dwóch budynków mieszkalnych i dwóch gospodarczych. W celu obrony zabudowań przed zniszczeniem, strażźacy ułozyli wał ochronny z worków z piaskiem (30 ton piachu i 1100 worków).

W trwajcej 6 godzin akcji uczestniczyło 31 strażaków z OSP Budry, Ołownik, Pozezdrze oraz mieszkańcy Budrów. W działania zaangażowane były także władze gminy Budry, powiatowy zespół zarządzania kryzysowego.

 

/tekst: st. sekc. Ewa Pietrzak, zdjęcia: mł. asp. Tomasz Grunwald/.