Zgłoszenie do straży pożarnej o uwięzionym w studni mężczyźnie wpłynęło o godz. 1400, dnia 18 listopada br.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie, trzy zastępy strażaków, przystąpiły do próby wydobycia mężczyzny ze studni o średnicy około 3 m i głębokości 8 m.

Ratownicy podzielili się na dwie grupy. Strażacy z pierwszej grupy zajmowali się poszkodowanym, nieprzytomnym mężczyzną. Zadaniem tej grupy, poza stabilizacją i  ułożeniem poszkodowanego na saniach ratowniczych, kontrolą drożności dróg oddechowych i prowadzeniem tlenoterapii biernej, było bezpośrednie przygotowanie go do wydobycia. Ratownicy drugiej grupy zajmowali się przygotowaniem przy wykorzystaniu technik i sprzętu alpinistycznego, stanowiska ewakuacyjnego i asekuracyjnego, gotowego do przyjęcia ewakuowanego mężczyzny i przekazania go  zespołowi ratownictwa medycznego. Ostatecznie, dzięki równoległej koordynacji akcją przez dowodzącego działaniami, do ewakuacji poszkodowanego użyto dźwigu mechanicznego. Nieprzytomny mężczyzna z  zachowanymi czynnościami życiowymi przekazany został zespołowi ratownictwa medycznego.

W działaniach brali udział strażacy-ratownicy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Olsztyn, wspomagani doświadczeniem ratownika wysokościowego – oficera operacyjnego KW PSP w  Olsztynie. Przyczyny zdarzenia ustala policja.

Działania trwały 1 h 8 minut.

/zdjęcia:"Gazeta Olsztyńska"-Zbigniew Woźniak,KM PSP; opracował:st.kpt.Sławomir Filipowicz/.