Drukuj

Burza, która przeszła wczoraj nad  powiatem olsztyńskim oraz silne wiatry spowodowały wiele zniszczeń. Strażacy interweniowali łącznie 66 razy.

Główne przyczyny wezwań to zalane ulice, piwnice, garaże, powalone drzewa, które niszczyły samochody, ogrodzenia, tarasowały lokalne drogi. W samym Olsztynie zanotowano 35 zdarzeń (m.in.: 12 razy usuwano powalone drzewa, 8 razy wypompowywano wodę z zalanych piwnic: pozostałe zdarzenia to zalane ulice uniemożliwiające przejazd samochodów). Pozostałe,  to interwencje na terenach gmin powiatu. Ilość zgłoszeń była na tyle duża, że na teren miasta były dysponowane zastępy ochotniczych straży pożarnych.

Największe straty odnotowali właściciele magazynu przy ul Lubelskiej, gdzie straty spowodowane zalaniem przechowywanego sprzętu spawalniczego i elektrycznego oszacowane zostały wstępnie przez kierującego działaniem ratowniczym na poziomie 130.000 zł.

W działaniach uczestniczyło 3 zastępy PSP i 13 zastępów OSP łącznie 84 strażaków.

/opracował: st.kpt. Krzysztof Pardo, fot.: Zbigniew Woźniak, Paweł Kicowski, Grzegorz Wadowski/.