We wczesnych godzinach porannych 10 czerwca 2010 roku powiat ełcki nawiedziły silne opady deszczu, połączone z silnym wiatrem i wyładowaniami atmosferycznymi. Skutkiem tego były 34 interwencje.

Pierwsze zgłoszenie o zalanej piwnicy i pożarze budynku gospodarczego od wyładowania atmosferycznego wpłynęło około godziny 04:30 na ranem. Do godzin wieczornych strażacy z KP PSP w Ełku i OSP z terenu gminy Kalinowo i gminy Ełk  interweniowali 34 razy. Odnotowaliśmy 24 zdarzenia związane z silnymi opadami deszczu, 1 pożar zabudowań gospodarczych od wyładowania atmosferycznego, 4 zdarzenia związane z usuwaniem połamanych drzew i konarów ze szlaków komunikacyjnych, 1 zderzenie samochodów ciężarowych do którego doszło na skutek utworzenia się wyrwy w asfalcie. W dwóch przypadkach nie podjęto interwencji i zaewidencjonowano jako alarmy fałszywe w dobrej wierze.

tekst i foto mł. kpt. Jarosław Pieszko