Drukuj

W piątek, 7 maja 2010 r. na placu Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. W uroczystości wzięli udział strażacy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie oraz niżej wymienieni zaproszeni na tę okoliczność goście:

Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyn,  Arkadiusz Paturej – Wicestarosta Powiatu Olsztyńskiego, bryg. Jan Słupski - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, płk. w st.spocz. Stanisław Mikulak – ZG  ZOSP RP, dh Grzegorz Matczyński - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Zbigniew Dąbkowski – Przewodniczący Rady Miasta, Marek Myszkowski – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, ppłk Dariusz Walerzak - Dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie, ppłk Andrzej Bartkiewicz - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie, Z-ca Komendanta Miejskiego Policji, Z-ca Komendanta Straży Miejskiej, Andrzej Sibierski – Przewodniczący Rady Powiatu, Józef Sawiński – Dyrektor Wydziału ZKOCiOL w Urzędzie Miasta, hm Ewa Dyrda – Komendant Hufca Warmińskiego ZHP, Sławomir Gicewicz – Wiceprezes Zarządu WOPR Olsztyn, Marzena Mrozowska – Z-ca Dyrektor Szkoły Policealnej MEDYK, płk Mirosław Wołkowicz – Z-ca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Krystyna Dudzińska - Dyrektor Zespołu Urzędów Pracy, Aleksander Lachowicz – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Olsztyn, Tadeusz Kuczyński- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Delegaci Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Olsztynie, Delegaci Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Biskupcu, Adam  Sierzputowski - Prezes  Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Elżbieta Samorajczyk - Burmistrz Miasta i Gminy Biskupiec, Tomasz Jarmużewski - Radny Miasta i Gminy Biskupiec, Jarosław Giergielewicz - Szef Serwisu Bezpieczeństwa Michelin Polska S.A., Robert Poskrobko - Kierownik Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej Michelin Polska S.A.

 

Po przywitaniu gości głos zabrał Komendant Miejski PSP w Olsztynie mł.bryg. Andrzej Górzyński.

Po tym nastąpiło wręczenie odznaczeń, awansów w stopniach służbowych, nagród i wyróżnień.

 

SREBRNĄ odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej wręczono:

 1. asp. Tomaszowi PAWŁOWSKIEMU
 2. st. ogn. Mirosławowi  BROKOSOWI

 

BRĄZOWĄ odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej:

 1. dh ks. Januszowi WIESZCZYŃSKIEMU
 2. dh Tomaszowi JARMUŻEWSKIEMU
 3. st.ogn. Januszowi MATRAS

 

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, nadano:

 1. bryg. Sławomirowi KURTO,
 2. st.ogn. Janowi ROMAŃCZUKOWI
 3. st. ogn. Tadeuszowi NAJMOWICZOWI,
 4. ogn. Krzysztofowi KUCHCIŃSKIEMU,
 5. st.sekc. Marcinowi GÓRZYŃSKIEMU

 

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa, nadano:

 

 1. ogn. Sławomirowi OWSIANCE
 2. ogn. Zbigniewowi MARCINKOWSKIEMU,

 

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa, nadano:

 1. kpt. Markowi ŚWIRSKIEMU,
 2. mł.ogn. Dariuszowi Piotrowi TRZCIŃSKIEMU,
 3. sekc. Pawłowi ZAPADCE,
 4. sekc. Marcinowi KRÓLOWI,
 5. sekc. Grzegorzowi PIJEWSKIEMU,
 6. sekc. Pawłowi MARKOWSKIEMU
 7. sekc. Mariuszowi KAJETANIAKOWI,
 8. sekc. Krzysztofowi KŁOSOWI,
 9. st.str. Rafałowi PRĄTNICKIEMU,

10.  st.str. Przemysławowi WOLSZCZAKOWI,

11.  st.str. Jackowi ZYGLOWI

 

Rozkazem Personalnym nr 97/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień młodszego brygadiera:

 1. st. kpt. Krzysztofowi MIERZEJEWSKIEMU,
 2. st.kpt. Piotrowi PYZA.

 

 

Rozkazem Personalnym nr 97/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień starszego kapitana:

 1. kpt. Danucie MATCZYŃSKIEJ – HERBST,
 2. kpt. Krzysztofowi PARDO

 

Rozkazem Personalnym nr 2/10 z dnia 14 kwietnia 2010r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień aspiranta sztabowego:

 

 1. st. asp. Sławomirowi KARDAS,
 2. st.asp. Sławomirowi WELENC.

 

Rozkazem Personalnym nr 2/10 z dnia 14 kwietnia 2010r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień starszego aspiranta:

 

 1. asp. Tomaszowi PAWŁOWSKIEMU

 

Rozkazem Personalnym nr 2/10 z dnia 14 kwietnia 2010r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień aspiranta:

 

 1. mł. asp. Sebastianowi DZIADKIEWICZOWI,
 2. mł. asp. Wojciechowi MELNIKOWI,
 3. mł. asp. Robertowi OSENKOWSKIEMU.

 

Rozkazem Personalnym nr 2/2010 z dnia 12 kwietnia 2010r. Warmińsko Mazurski - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień starszego ogniomistrza:

 1. ogn. Mirosławowi KRAUZE
 2. ogn. Zbigniewowi MARCINKOWSKIEMU
 3. ogn. Jarosławowi NIEMYJSKIEMU,
 4. ogn. Sławomirowi OWSIANKA,
 5. ogn. Adamowi WALKOWIAK.

Rozkazem Personalnym nr 2/2010 z dnia 12 kwietnia 2010r. Warmińsko Mazurski - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień ogniomistrza:

 

 1. mł. ogn. Mirosławowi RADOMSKIEMU

 

Rozkazem Personalnym nr 2/2010 z dnia 12 kwietnia 2010r. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień starszego sekcyjnego:

 1. sekc. Piotrowi BACHANOWICZ,
 2. sekc. Andrzejowi GREIFENBERG,
 3. sekc. Mariuszowi KAJETANIAKOWI,
 4. sekc. Remigiuszowi KŁÓDKA,
 5. sekc. Karolowi KRÓLOWI,
 6. sekc. Markowi KUREK
 7. sekc. Pawłowi MARKOWSKIEMU,
 8. sekc. Wojciechowi PRUSINOWSKIEMU,
 9. sekc. Mirosławowi WĘGELEWSKIEMU,

 

Rozkazami Personalnymi nr 16-22/10  z dnia 30 kwietnia 2010r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie nadał stopień starszego strażaka:

 1. str. Piotrowi ACHRAMOWICZOWI,
 2. str. Bogumiłowi GRYNKO,
 3. str. Pawłowi MATUSIAK,
 4. str. Pawłowi ORŁOWSKIEMU,
 5. str. Łukaszowi ROŃDA,
 6. str. Piotrowi SZCZYPIŃSKIEMU,
 7. str. Tomaszowi ZALEWSKIEMU

 

Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne osiągnięcia w służbie otrzyma podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Gołdapi w dniu 25 czerwca 2010r. otrzyma

 1. st. ogn. Grzegorz KOZŁOWSKI

 

Decyzją Nr 47/2010 Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie z dnia  04.05.2010r., za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych nagrodę pieniężną otrzymali:

 1. st.kpt. Izabela WOJCIECHOWSKA,
 2. asp. Jan SOCHA,
 3. ogn. Waldemar LECH.

W dowód uznania za dotychczas ofiarowaną pomoc, wspieranie bieżącej działalności Komendy oraz zrozumienie naszych starań, okolicznościowe upominki otrzymali:

 1. bryg. Jan Słupski, Warmińsko – Mazurski K-t Wojewódzki,
 2. Piotr Grzymowicz Prezydenta Miasta Olsztyn,
 3. Mirosław Pampuch Starosta Powiatu Olsztyńskiego,
 4. Elżbieta Samorajczyk Burmistrz Miasta i Gminy Biskupiec,
 5. Zbigniew Dąbkowski Przewodniczący Rady Miasta Olsztyn,

Na koniec uroczystości głos zabrali:

 1. bryg. Jan Słupski –Warmińsko – Mazurski K-t Wojewódzki,
 2. Przedstawiciel Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
 3. Przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
 4. Piotr Grzymowicz Prezydent Miasta Olsztyn,
 5. Arkadiusz Paturej  V-ce Starosta Powiatu Olsztyńskiego,
 6. Elżbieta Samorajczyk Burmistrz Miasta i Gminy Biskupiec.

 

Wszystkim obecnym na uroczystości gościom serdecznie dziękujemy za przybycie. Ponadto bardzo dziękujemy za życzenia.

 

/opracował: st. kpt. Sławomir Filipowicz/.