W poniedziałek, 8 października 2018 r. uczniowie klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej nr 1 w Iławie uczestniczyli w wykładzie na temat zasad bezpiecznego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz możliwościom ich zapobiegania. Podczas prelekcji dzieci mogły również zapoznać się z pracą strażaków oraz związanych z nią zagrożeniami. 

Prelekcje związane z akcją informacyjno – edukacyjną „ Kręci Mnie Bezpieczeństwo” poprowadził kpt. mgr Piotr Szysler – dowódca zmiany Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.  Kampania społeczna organizowana jest pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem.

Omówiono zagadnienia związane z zagrożeniem pożarowym, jakie może pojawić się w szkole, domu lub innym miejscu. Poinformowano uczniów jak unikać zagrożeń związanych z pojawiającym się tlenkiem węgla i w jaki sposób można się przed nim zabezpieczyć.

Przedstawione zostały materiały szkoleniowe dotyczące pożaru tłuszczy w gospodarstwach domowych oraz jak im zapobiegać. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym dzieci rozmawiały z prowadzącym na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w pobliżu zalodzonych akwenów i cieków wodnych. Na potrzeby tego projektu każdy uczeń na zakończenie otrzymał materiały edukacyjno-informacyjne.

W końcowej części spotkania dzieci chętnie zadawały różne nurtujące je pytania, Spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród najmłodszych uczniów.

Opracował: kpt. Krzysztof Rutkowski - KP PSP w Iławie
Zdjęcia: kpt
. Piotr Szysler - KP PSP w Iławie