Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej od marca rozpoczęły się prelekcje z  zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.

Adresatem spotkań instruktażowych jest kadra pedagogiczna szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu. Wykłady, które odbywają się podczas rad pedagogicznych,  prowadzą Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie bryg. Tomasz Ostrowski oraz Zastępca Komendanta mł. bryg. Piotr Wlazłowski.  W powiecie ostródzkim jest sześćdziesiąt placówek oświatowych objętych programem wykładów. Komendanci przeprowadzili już dwadzieścia cztery prelekcje. Spotkania instruktażowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa prowadzone przez komendanta powiatowego PSP oraz zastępcę przyczyniają się do budowania świadomości oraz wiedzy nauczycieli i wychowawców. Systematyzują również wiedzę, jaką nauczyciele mogą przekazać dzieciom i młodzieży.  

Opracował: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: mł. bryg. Piotr Wlazłowski