Drukuj

W dniu 23 marca 2017r. w Urzędzie Miasta Olsztyn zorganizowano debatę z przedstawicielami mieszkańców - Seniorów Miasta Olsztyn. 

W ramach wykładu „Podstawowe zasady bezpieczeństwa seniorów w życiu codziennym” komendant miejski przedstawił zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo gazowe, instalacji elektrycznych, przewodów kominowych. Omówił zagrożenia związane z niewłaściwą eksploatacją przewodów kominowych i wentylacyjnych. W trakcie wykładu wskazano na najbardziej charakterystyczne zagrożenia dnia codziennego, sposoby i metody postępowania w przypadkach pojawienia się zagrożeń, szczególnie tych związanych z tlenkiem węgla, pożarem, rozszczelnieniem instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, pożarami instalacji elektrycznych i tłuszczy spożywczych. Omówiono sposoby postępowania w tego typu przypadkach. Zwrócono również uwagę na utrudnienia w zakresie prowadzenia działań ratowniczych związane w tarasowaniem dróg dojazdowych do budynków wielorodzinnych na olsztyńskich osiedlach.  

Rozmawiano także o ilościach zdarzeń związanych z ekspozycją tlenku węgla i ofiarach śmiertelnych w latach 2014-2017 na terenie powiatu olsztyńskiego. Omówiono także zakres kominiarskich czynności kontrolnych i terminów ich wykonywania. Ponadto zwrócono uwagę na zasadę działania instalacji sygnalizacji pożarów, system sprawnej ewakuacji i sposoby znakowania oznakowania dróg ewakuacyjnych,

W debacie wzięli udział:

 

 

Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz