W terminie 09 – 18 stycznia 2017r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowała „Noworoczny Powiatowy Konkurs Czad i ogień – obudź czujność 2017”.

Warunkiem udziału w konkursie było zalogowanie się na portalu e-learningowym komendy na www.straz.olsztyn.pl, na którym udostępniano materiały edukacyjne. Zwieńczeniem konkursu, był test z wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego zabudowań mieszkalnych, zagrożeń powodowanych przez tlenek węgla, zapobieganiu tym zagrożeniom oraz ocena znajomości zasad udzielania pomocy medycznej. Test zawierał 10 pytań. Oceniano ilość uzyskanych punktów oraz czas wykonania testu. Każdemu z uczestników przypisywana była inna konfiguracja pytań. Uczestnik mógł rozwiązać zadanie testowe jedynie raz. 
Uczestników konkursu oceniono na podstawie opracowanego regulaminu Noworocznego Powiatowego Konkursu Czad i ogień – obudź czujność 2017, w dniu 19 stycznia 2017r. Oceny dokonywało jury konkursowe.
W konkursie wzięło udział 86 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody, czujki tlenku węgla, ufundowane zostały przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego.We wręczeniu ufundowanych nagród, dyplomów oraz kalendarzy udział wzięli: Pan Krzysztof Marciniak – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Pan Krzysztof Kisiel – Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie, Pani Elżbieta Nowakowska – dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie,bryg. Andrzej Górzyński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.  
Opracował: mł.bryg. Sławomir Filipowicz