W dniu 11  stycznia 2017 roku w ramach kampanii społecznej „Czad i Ogień. Obudź czujność” w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie odbyło się  spotkanie strażaków z członkami Węgorzewskiego Uniwersytetu III wieku.

Uczestnikom spotkania przedstawiono zagrożenia związane z tlenkiem węgla, sposoby uniknięcia zatrucia oraz przypomniano zasady pierwszej pomocy. Licznie przybyłym na spotkanie członkom Węgorzewskiego Uniwersytetu III wieku przedstawiono sposoby prawidłowych zachowań się na wypadek wystąpienia pożaru. Omówiono zasadę działania urządzeń bezpieczeństwa, które mogą uratować życie i powinny znajdować się w każdym gospodarstwie domowym. Następnym punktem programu był krótki instruktarz pierwszej pomocy. Chętni mogli własnoręcznie wykonać resuscytację krążeniowo - oddechową. Na koniec uczestnikom spotkania rozdano ulotki informacyjne. Strażacy powiatu węgorzewskiego w ramach w/w kampanii odwiedzali do tej pory szkoły, przedszkola oraz inne instytucje. Odbyło się również spotkanie z dzielnicowymi z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie na którym przedstawiono powagę problemu poruszanego przez kampanię "Czad i Ogień. Obudź czujność".   

Tekst. st. asp. T. Grunwald zdj. st. asp. T. Grunwald / mł. ogn. Ł. Radziwoniuk