Uroczystości odbyły się 20 maja 2011 r. Rozpoczęła je Msza Św. odprawiona w intencji strażaków w Bazylice Św. Jerzego w Kętrzynie. Celebrowali ją ks. Andrzej Bawirsz - kapelan wojewódzki strażaków oraz kapelan kętrzyńskich strażaków - ks. Stanisław Majewski. Chór ze Szkoły Podstawowej nr 4, pod kierownictwem Pani Elżbiety Reszki, dały wspaniały koncert.

 

Uroczystości uświetnili swoją obecnością: bryg. Jan Słupski – Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu kętrzyńskiego, przedstawiciele władz samorządowych, komendanci i przedstawiciele policji, straży granicznej, duchowieństwa oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, emeryci renciści naszej komendy – weterani służby pożarniczej Komendanci Gminni OSP i strażacy ochotnicy z terenu powiatu, członkowie rodzin i bliscy strażaków oraz przyjaciele naszej formacji.

Po mszy św. księża kapelani poświęcili samochody strażackie oraz sprzęt ratowniczo–gaśniczy, który strażacy wykorzystują w codziennej służbie na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Kawalkada strażackich samochodów przejechała ulicami Kętrzyna do siedziby strażaków, gdzie na placu wewnętrznym odbyła się uroczysta akademia połączona z wręczeniem awansów w stopniach i stanowiskach służbowych oraz nadanie odznaczeń strażackich.

Wśród awansowanych byli:

mł. bryg. Szymon Sapieha, st. asp. Zbigniew Szczepanowski, ogn. Piotr Wiśniewski, mł. ogn. Dariusz Hajduczenia, st. sekc. Przemysław Baran, st. sekc. Krzysztof Brzózka, st. sekc. Krzysztof Gembal, st. sekc. Wojciech Krupczak, st. sekc. Piotr Szukis, st. str. Damian Pieterczyk, st. str. Daniel Iwańczyk.

 

Na wyższe stanowisko służbowe mianowany został sekc. Adam Skorynko.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” mł. bryg. Szymona Sapiehę i st. ogn. Przemysława Małysza.

 

To nie jedyny awans w naszej komendzie – podczas uroczystości wojewódzkich, które odbyły się w dniu 11 maja br. na stopień bryg. awansowany został Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie Zbigniew Borys.

 

Pod koniec apelu odczytano nadesłane listy z podziękowaniami dla strażaków i pracowników jednostek ochrony ppoż. za poświęcenie, bohaterstwo oraz bezinteresowną i trudną służbę, a także z życzeniami, aby ta służba była źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. W podobnie pochlebnym tonie wyrazili swój szacunek i uznanie przybyli goście, którzy życzyli strażakom jak najmniej interwencji i wyjazdów alarmowych. Były piękne kwiaty i okolicznościowe listy.

Kolejnym miłym akcentem było nieoficjalne przekazanie strojów i dresów sportowych kętrzyńskim strażakom. Nieoficjalne, gdyż z ważnych przyczyn zabrakło na uroczystościach sponsora - Prezesa SPPH Majonezy Pana Jarosława Ożańskiego. Dzięki uprzejmości Pana Prezesa i Zarządu Majonezów zakupiono stroje sportowe i dresy z nadrukami i napisami Straż Pożarna w Kętrzynie oraz z logo firmowym. Mimo nieobecności Pan Jarosław Ożański otrzymał brawa większe nawet od braw przeznaczonych dla awansowanych funkcjonariuszy. Strażacy sportowcy już obiecują, że postarają się o jak najlepsze wyniki i osiągnięcia sportowe.

mł. bryg. Szymon Sapieha