W ostatnich dniach węgorzewscy strażacy odwiedzali dzieci węgorzewskich szkół w ramach kampanii społecznej " Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny".

23 lutego 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyła się odprawa podsumowująca działalność w 2017 roku.

23 lutego 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku przy ul. Suwalskiej ełccy strażacy podsumowali rok 2017. Prezentację multimedialną zaprezentował Komendant Powiatowy PSP w Ełku, bryg. Marek Markowski

16 lutego 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach odbyła się narada roczna, na której podsumowano działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach w 2017 r.

19.02.2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku odbyła się narada podsumowująca działalność przeciwpożarową w roku 2017. Omówił ją komendant powiatowy bryg. Robert Wiśniewski, który podkreślił, że w porównaniu z rokiem 2016 nastąpił niewielki wzrost ilości interwencji podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.