W dniu 22 lutego 2017r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowano spotkanie z przedstawicielami zarządców nieruchomości gmin powiatu olsztyńskiego.

W ramach wykładu rozmawiano o bezpiecznej eksploatacji instalacji i przewodów kominowych oraz zagrożeniach związanych z niewłaściwą realizacją ustawowych zadań. Podczas spotkania podniesiono zagrożenia związane z tlenkiem węgla, jego właściwościach fizykochemicznych, sposobie oddziaływania gazu na organizm ludzki, obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów w zakresie konserwacji trzonów kominowych, instalacji wentylacyjnych. Podkreślono znaczenie instalowania w miejscu usytuowania urządzenia ogrzewczego czujek tlenku węgla oraz czujek dymu. 

    W godzinach porannych 28 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie zarządców i administratorów oraz instytucji zajmujących się budynkami mieszkalnymi z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu oraz Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu i Mistrzami Kominiarstwa.

    Celem spotkania było przypomnienie i omówienie zagrożeń, jakie mogą wystąpić w budynkach mieszkalny oraz zasad, jak się przed nimi ustrzec, jak sobie z nimi skutecznie radzić.

28 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w nidzickim zamku odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w 2016 roku.Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Mariusz Wilamowski, który przywitał przybyły gości, a następnie omówił i podsumował wydarzenia i zrealizowane zadania. Rok 2016 był bardzo pracowity dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, co odzwierciedliły statystyki zdarzeń. 

24 lutego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Ełku przy ul. Suwalskiej ełccy strażacy podsumowali rok 2016. Prezentację multimedialną zaprezentował Komendant Powiatowy PSP w Ełku, bryg. Marek Markowski. 

23 lutego 2017 roku w siedzibie lidzbarskiej straży pożarnej odbyła się uroczysta narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu lidzbarskiego w roku 2016 . Uroczystość rozpoczęła się od bardzo miłego akcentu jakim było przekazanie zakupionego w ubiegłym roku samochodu operacyjnego Toyota Hilux oraz sprzętu otrzymanego z KW PSP w Olsztynie.