Dnia 8 lutego 2019r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła się narada roczna pracowników komendy.

W dniu 8.02.2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Giżycku odbyła się odprawa podsumowująca miniony rok.

7 lutego 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w 2018 roku. Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy bryg. Krzysztof Mierzejewski, który przywitał przybyły gości, a następnie krótko omówił i scharakteryzował zadania i cele realizowane przez komendę w minionym roku.  W dalszej części spotkania bryg. Marek Augustynowicz z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy oraz asp. sztab. Andrzej Osowski Kierownik sekcji w Wydziale Operacyjnym przedstawili prezentację zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu nidzickiego realizowanych w ciągu roku przez funkcjonariuszy komendy.

7 lutego br. o godz. 10: 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbyła się coroczna narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w roku 2018.

W dniach 1 – 3 oraz 8  lutego 2019r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie  zostało przeprowadzone szkolenie doskonalące dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu iławskie w zakresie udzielenia kwalifikowanej  pomocy przedmedycznej.