30 listopada br w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej pożegnał się dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej asp. sztab. Paweł Straszyński.

4 grudnia 2018 roku mrągowscy strażacy spotkali się z seniorami z Koła Polskiego Związku Niewidomych w Mrągowie.

obraz03

27 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sępopolu odbyło się uroczyste przekazanie ochotniczym strażom pożarnym Gminy Sępopol sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

30 listopada br. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – ETAP I”

30 listopada 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Biskupiec.