Od 4  lutego do 8 kwietnia 2017 r. trwało Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. Szkolenie przeprowadzono w Powiatowym Ośrodku Szkolenia OSP działającym przy Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie.                    

Sprzyjająca pogoda to odpowiedni czas do powstawania licznych  pożarów traw oraz nieużytków rolnych. To również doskonały moment na rozwój szeroko rozumianej profilaktyki pożarniczej, która przypomina, edukuje oraz informuje o kampanii społecznej zapoczątkowanej przez KG PSP -  „STOP POŻAROM TRAW”.

Sprzyjająca pogoda to odpowiedni czas do powstawania licznych  pożarów traw oraz nieużytków rolnych. To również doskonały moment na rozwój szeroko rozumianej profilaktyki pożarniczej, która przypomina, edukuje oraz informuje o kampanii społecznej zapoczątkowanej przez KG PSP -  „STOP POŻAROM TRAW”.

W piątek, 7 kwietnia w siedzibie Braniewskiego Centrum Kultury odbył się finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Z myślą o poprawie wyszkolenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w dniach 18 lutego do 9 kwietnia 2017 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy zorganizowała szkolenie strażaków-ratowników OSP. Zajęcia lekcyjne przeprowadzono w formie weekendowych zjazdów, w oparciu o tematykę "Programu szkolenia podstawowego strażaków-ratowników  OSP" z 17 listopada 2015 r. w liczbie 126 godzin lekcyjnych. Do udziału zgłoszono 21 strażaków.