16 stycznia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.

Na początku stycznia do podziału bojowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mrągowie wprowadzono 2 nowoczesne ubrania do pracy w wodzie.

21 stycznia w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczęły się ferie zimowe. Jak co roku w przeddzień okresu zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży Państwowa Straż Pożarna rozpoczyna akcję profilaktyczną.

Po raz kolejny, w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi i zagrożeniami jakie niesie sezon zimowy i zamarznięte akweny wodne, strażacy ratownicy Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, Strażacy Ochotnicy powiatu olsztyńskiego, wraz z olsztyńską Policją, ratownikami Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Olsztyńskiego Starostwa, uczestniczyli w organizacji festynów prewencyjno-edukacyjnych.

Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili w braniewskich placówkach edukacyjnych spotkania z udziałem dzieci oraz młodzieży dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii.