W związku z kontynuacją w 2018 roku programu „STRAŻACY W HONOROWYM KRWIODAWSTWIE” pod hasłem „Ognisty ratownik – gorąca krew” w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupcu w sobotę 7 lipca 2018r. oddano czwarty raz w tym roku krew na w/w cel.

5 lipca br. strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odwiedzili zorganizowany na terenie powiatu braniewskiego obóz, na którym wypoczywają harcerze z Wrocławia.

W dniu 2 lipca w KP PSP w Mrągowie odbyło się spotkanie techniczne dot. organizacji Obozów Harcerskich na terenie powiatu mrągowskiego.

27 czerwca 2018 roku strażacy z gołdapskiej komendy uczestniczyli w seminarium dotyczącym ratownictwa technicznego, które odbyło się w miejscowości Marijampole na Litwie. 

Czerwiec to kolejny miesiąc w którym strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie czynnie realizują spotkania z różnymi grupami odbiorców w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa.