Kolejny specjalistyczny sprzęt ratowniczy trafił na wyposażenie strażaków – ochotników z terenu gminy Płoskinia. 13 listopada br. w Urzędzie Gminy Płoskinia odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Strażacy z ostródzkiej Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uczcili setną rocznicę, odzyskania przez Polskę niepodległości. Apel odbył się 9 listopada w sali konferencyjnej KP PSP Ostróda.

8 listopada 2018 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w  Ornecie został przekazany sprzęt pożarniczy współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

8 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Giżycko został przekazany sprzęt pozyskany w ramach Funduszu Sprawiedliwość dla jednostki OSP Spytkowo i OSP Kamionki.

7 listopada 2018 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w  Sorkwitach został przekazany sprzęt pozyskany w ramach Funduszu Sprawiedliwość dla jednostek z terenu gminy Sorkwity.