Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie prowadzą spotkania z dziećmi, które wypoczywają podczas tegorocznych ferii na organizowanych na terenie powiatu zimowiskach i półkoloniach tym razem spotkanie takie miało miejsce 30 stycznia br.

25 stycznia bartoszycką komendę odwiedziła grupa zawodników z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wozławkach.

Pod koniec ubiegłego roku ochotnicze straże pożarne w naszym powiecie otrzymały sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

23 stycznia 2019 r. w ramach ferii zimowych dzieci odwiedziły miejscową Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie realizują cykl spotkań z młodzieżą, która wypoczywa podczas tegorocznych ferii na organizowanych zimowiskach.