Od 15 września do 10 listopada 2018 r. trwało „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. Szkolenie przeprowadzono w Powiatowym Ośrodku Szkolenia OSP działającym przy Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie.

 

13 listopada 2018r. W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelonkach został przekazany sprzęt ratowniczy pozyskany w ramach Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP z terenu gminy Rychliki.

16 listopada 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ełku zorganizowane zostało spotkanie z zarządcami nieruchomości z terenu powiatu ełckiego

W dniu 16 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyło się spotkanie z przedstawicielami i zarządcami wspólnot mieszkaniowych w związku z kampanią „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

Mając na uwadze przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z występowaniem pożarów w obiektach, wybuchów gazów oraz zatruć tlenkiem węgla, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy we współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Nidzicy zorganizowała spotkanie z udziałem przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców budynków mieszkalnych.