W ramach realizowanego programu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, którego głównym celem jest uświadomienie społeczeństwa jak niebezpieczny jest tlenek węgla, w dniu 16 listopada 2018 r w siedzibie lidzbarskiej komendy odbyło się kolejne spotkanie z zarządcami i administratorami budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

15 listopada 2018 r. na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach został przekazany sprzęt pozyskany w ramach Funduszu Sprawiedliwość dla jednostek z terenu gminy Mikołajki.

W dniu 16 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Szczytno odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczytno wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1757/18 zawartą w dniu 06.09.2018 r.

W dniu 09 listopada 2018 r. Wójt Gminy Dźwierzuty Marianna Szydlik przekazała przedstawicielom jednostek OSP  Dźwierzuty, Nowe Kiejkuty, Linowo, Miętkie, Rańsk, Rumy, Targowo sprzęt ratowniczy w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

16 listopada b.r. w kościele Opatrzności Bożej w Ełku przy ul. Suwalskiej po raz drugi odbyły się Zaduszki Mundurowe