Bryg. Tomasz Ostrowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wręczył 31 sierpnia akt mianowania na stanowisko i stopień str. Michałowi Chachule.

Komenda Miejska PSP w Elblągu w dniu 16 sierpnia b.r. ogłosiła przetarg nieograniczony dot. zamówienia publicznego pod nazwą:

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odwiedzili młodzież odpoczywającą na zorganizowanych koloniach we Fromborku.

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” lidzbarscy strażacy wraz z policją przeprowadzili wspólną akcję pod nazwą Zwolnij, szanuj życie.

W ostatnim okresie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko wizytował kolejne jednostki ochrony przeciwpożarowej  znajdujące się w powiecie braniewskim.