W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” Komenda Powiatowa PSP w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 19.11.2018 roku zorganizowała spotkanie podczas, którego poruszone zostały zagadnienia związane z zagrożeniami jakie niesie za sobą sezon grzewczy.

19 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne z zarządcami i administratorami budynków mieszkalnych. Spotkanie zorganizowano w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, a tematem spotkania były zagrożenia związane z sezonem grzewczym.

15 listopada 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Gołdapi odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego jednostkom OSP z gminy Gołdap.  Zakup sprzętu był możliwy dzięki 99% wsparciu ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W minionym tygodniu przekazany został sprzęt ratowniczy jednostkom ochotniczych straży pożarnych z powiatu ostródzkiego. Sprzęt został zakupiony w ramach Funduszu Sprawiedliwości – Ministerstwa Sprawiedliwości.