W dniu 24 listopada 2018 r. odbył się na terenie KP PSP w Szczytnie egzamin szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.

W dniach 17-24 listopada 2018 roku Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy przeprowadziła kolejny  kurs szkoleniowy skierowany do druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kurs przeprowadzono zgodnie z programem szkolenia naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych wg „Zasad organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku.

 

23 listopada 2018 r. w kasynie Zakładu Karnego w Iławie odbyły się obchody 60.lecia Honorowego Krwiodawstwa. Uroczystość otworzył Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  Janusz Skuzjus.

26 listopada 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie egzaminem zakończyło się  szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla strażaków  Ochotniczych Straży Pożarnych. Szeregi ratowników powiatu iławskiego poszerzyły się o dwudziestu nowych dowódców.

20 listopada br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się spotkanie z zarządcami i administratorami obiektów w ramach realizowanego programu „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Głównym celem spotkania było uświadomienie zagrożenia ze strony tlenku węgla oraz przyczyn jego występowania.