1 marca w sali Starostwa Powiatowego w Mrągowie odbyła się uroczystość podziękowania sierżantowi Pawłowi Wincławskiemu, żołnierzowi 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie, który w dniu 19 lutego przejeżdżając drogą Kętrzyn - Mrągowo zauważył pożar dachu na budynku mieszkalnym w Mrągowie na ulicy Wolności. Żołnierz ten wykonał telefon na numer alarmowy straży pożarnej 998 i poinformował o pożarze. Po uzyskaniu informacji od dyspozytora, że jest pierwszą osoba zgłaszająca pożar zawrócił i udał się do budynku w którym szalał pożar. Obudził mieszkańców budynku i ewakuował ich przed przybyciem straży. Dzięki trafnie podjętym decyzją i przeprowadzeniu ewakuacji przed przyjazdem zastępów straży pożarnej nikt nie zginął w pożarze. W momencie przybycia na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej paliła się połowa dachu na budynku. W chwili wejścia strażaków z prądem wody do budynku płonęła cała klatka schodowa i poddasze, nad głowami szalały płomienie. Strażacy podali 3 prądy wody w tym jeden do wnętrza budynku po klatce schodowej, po jednym z podnośnika i drabiny przystawnej.

6 marca 2017 roku odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa w ramach Ogólnopolskiej zbiórki krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Honorowy patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

3 marca 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyła się narada podsumowująca działalność komendy w 2016 roku. Z tej okazji naszą komendę odwiedzili znamienici goście, a wśród nich:

 

  • st.bryg. Mirosław Hołubowicz – Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie,
  • Pani Grażyna Senda - V-ce Starosta Gołdapski,
  • Stefan Piech – Przewodniczący Rady Powiatu,
  • Jacek Morzy – Zastępca Burmistrza Gołdapi,
  • mł. chor. Tomasz Puczyłowski – Komendant Wojskowej Straży Pożarnej przy JW. 4808 w Gołdapi,
  • prezesi zarządów gminnych OSP RP z powiatu gołdapskiego.

 

W dniu 22 lutego 2017r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zorganizowano spotkanie z przedstawicielami zarządców nieruchomości gmin powiatu olsztyńskiego.

W ramach wykładu rozmawiano o bezpiecznej eksploatacji instalacji i przewodów kominowych oraz zagrożeniach związanych z niewłaściwą realizacją ustawowych zadań. Podczas spotkania podniesiono zagrożenia związane z tlenkiem węgla, jego właściwościach fizykochemicznych, sposobie oddziaływania gazu na organizm ludzki, obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów w zakresie konserwacji trzonów kominowych, instalacji wentylacyjnych. Podkreślono znaczenie instalowania w miejscu usytuowania urządzenia ogrzewczego czujek tlenku węgla oraz czujek dymu. 

    W godzinach porannych 28 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie zarządców i administratorów oraz instytucji zajmujących się budynkami mieszkalnymi z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu oraz Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu i Mistrzami Kominiarstwa.

    Celem spotkania było przypomnienie i omówienie zagrożeń, jakie mogą wystąpić w budynkach mieszkalny oraz zasad, jak się przed nimi ustrzec, jak sobie z nimi skutecznie radzić.