"Ognik" to specjalnie wyposażona sala edukacyjna, w której dzieci ze szkół podstawowych mogą poznać zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia i przyswoić kanon takich zachowań. Dotyczy to choćby sytuacji pożaru w domu, przedszkolu lub szkole. 14 września taką salę otwarto w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach.


V powiatowe młodzieżowe zawody sportowo – pożarnicze odbyły się 15 września w Idzbarku. Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa PSP w Ostródzie, Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostródzie oraz Wójt Gminy Ostróda.

W dniu 06.09 2018 r. po blisko  41 latach do bartoszyckich strażaków powrócił sztandar, który został nadany Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartoszycach 1 września 1946 r. 

W sobotę 8 września  2018 r. w Powiatowym Ośrodku Szkolenia przy Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie przeprowadzono szkolenie okresowe z bezpieczeństwa i higieny pracy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu węgorzewskiego biorących udział w działaniach ratowniczo gaśniczych.

W minioną sobotę ósmego września po raz kolejny strażacy iławskiej komendy propagowali zasady bezpiecznego zachowania na obszarach wodnych oraz w lesie. Realizacja zadań prewencyjnych zbiegła się z cykliczną imprezą sportową czyli iławskim półmaratonem. W przeddzień biegu zorganizowane były biegi dla dzieci i młodzieży pod hasłem „ ja też lubię biegać”.