Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie czwarty raz wzięła udział w imprezie mikołajkowej skierowanej do dzieci i rodziców.

Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie rozpoczęli wizyty w placówkach edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego.

29 listopada 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Nidzicy. W spotkaniu udział wzięli członkowie zarządu oraz osoby zaproszone, wśród których znaleźli się między innymi Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy wraz zastępcą, a także Wójt Gminy Janowiec Kościelny Piotr Rakoczy.

Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

  • podsumowanie powiatowych i wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP,
  • realizacja zakupów sprzętu z dotacji MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwości,
  • ustalenie terminu Wigilii (uzgodniono na 21.12.2018 roku godz.18:00 w Nidzicy) ,
  • informacja z bieżącej działalności Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy,

Miłym akcentem spotkania było podziękowanie za dotychczasową działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Pani Bożenie Grochali, ustępującej Wójt Gminy Janowiec Kościelny, która w ostatnich latach pełniła również funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nidzicy.

Informacja i zdjęcia: asp.sztab.A.Osowski

Kolejne jednostki OSP z Gminy Janowo i Gminy Kozłowo otrzymały sprzęt ratowniczy i wyposażenie niezbędne do udzielania pomocy bezpośrednio na miejscu przestępstwa. Zakupy z wkładem własnym gmin w wysokości 1% zrealizowano w ramach Programu I Priorytet III B ,,Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem” ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

30 listopada 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w obecności komendanta powiatowego, strażaków i pracowników komendy odbyła się uroczystość pożegnania st. asp. Marka Stankiewicza.