Członkowie ochotniczej straży pożarnej we Fromborku w roku bieżącym postanowili wesprzeć inicjatywę szlachetnej paczki i przygotowali prezenty dla mieszkanki Braniewa.

Jak co roku, w dniach 7 i 8 grudnia 2018 strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu pomagali podczas świątecznej zbiórki żywności.

Kolejne spotkania związane z bezpieczeństwem w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przeprowadzili strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się 7 grudnia w sali konferencyjnej ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP.

Rozstrzygnięto eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”. Na konkurs wpłynęło 146 prac nadesłanych ze szkół i przedszkoli powiatu oleckiego.