W dniu 16 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy Szczytno odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczytno wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1757/18 zawartą w dniu 06.09.2018 r.

W dniu 09 listopada 2018 r. Wójt Gminy Dźwierzuty Marianna Szydlik przekazała przedstawicielom jednostek OSP  Dźwierzuty, Nowe Kiejkuty, Linowo, Miętkie, Rańsk, Rumy, Targowo sprzęt ratowniczy w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

16 listopada b.r. w kościele Opatrzności Bożej w Ełku przy ul. Suwalskiej po raz drugi odbyły się Zaduszki Mundurowe

Od 15 września do 10 listopada 2018 r. trwało „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. Szkolenie przeprowadzono w Powiatowym Ośrodku Szkolenia OSP działającym przy Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie.

 

13 listopada 2018r. W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelonkach został przekazany sprzęt ratowniczy pozyskany w ramach Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP z terenu gminy Rychliki.