Kolejne jednostki OSP z Gminy Janowo i Gminy Kozłowo otrzymały sprzęt ratowniczy i wyposażenie niezbędne do udzielania pomocy bezpośrednio na miejscu przestępstwa. Zakupy z wkładem własnym gmin w wysokości 1% zrealizowano w ramach Programu I Priorytet III B ,,Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem” ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

30 listopada 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w obecności komendanta powiatowego, strażaków i pracowników komendy odbyła się uroczystość pożegnania st. asp. Marka Stankiewicza.

W dniu 24 listopada 2018 r. odbył się na terenie KP PSP w Szczytnie egzamin szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.

W dniach 17-24 listopada 2018 roku Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy przeprowadziła kolejny  kurs szkoleniowy skierowany do druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kurs przeprowadzono zgodnie z programem szkolenia naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych wg „Zasad organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku.

 

23 listopada 2018 r. w kasynie Zakładu Karnego w Iławie odbyły się obchody 60.lecia Honorowego Krwiodawstwa. Uroczystość otworzył Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  Janusz Skuzjus.