Powiatowe obchody Dnia Strażaka w powiecie węgorzewskim

 

W dniu 5 maja  2011 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odbyły  się uroczyste obchody Dnia Strażaka. W tak uroczystym dniu zaszczycili nas swoją obecnością: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - bryg. Jan Słupski, Przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego Przewodniczący Komisji Terytorialnej i Porządku Publicznego Sejmiku Wojewódzkieg w Olsztynie Pan Wiesław Pietrzak,  przedstawiciele samorządu terytorialnego, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć weteranów służby pożarniczej.

 

Jak co roku strażackie święto jest okazją do wyróżnienia i podziękowania strażakom za odpowiedzialną i ofiarną służbę. Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczony został st. ogn. Mirosław Sędrowski, który odznaczenie odbierze podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka 11 maja 2011 r. w Olsztynie. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa warmińsko-mazurskiego nadało brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa" Komendantowi Powiatowemu Policji insp. Cezaremu Gołocie oraz Radnemu Rady Miejskiej Panu Dymitrowi Pietraszowi. Srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali : kpt. Bożena Piaścik, st. asp. Mariusz Wojtczuk, mł. asp. Wojciech Balcewicz, st. sekc. Krzysztof Zaremba, Wójt Gminy Pozezdrze Pani Marzenna Supranowicz, skarbnik miejski Urzędu Miejskiego w Węgorzewie Pani Danuta Michałowska i Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzewie Pan Janusz Urban. Złoty medal "Za zasługi dla pożarnictwa" odebrali: mł. kpt. Wojciech Żebrowski i mł. asp. Tomasz Grunwald. Na stopień aspiranta zostali awansowani mł. asp. Wojciech Balcewiczmł. asp. Tomasz Grunwald. Stopień młodszego ogniomistrza otrzymał st. sekc. Krzysztof Zaremba, a stopień starszego strażaka str. Łukasz Masłowski.

Za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie na stanowisko ratownika mianowani zostali sekc. Przemysław Baran i sekc. Piotr Predko. Za sumienną służbę i godną postawę Komendant Powiatowy PSP nagrodził nagrodą pieniężną wszystkich pracowników komendy. Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki bryg. Jan Słupski przekazał na ręce Dowódcy JRG najnowszej generacji prądownicę TurboJet. Po zakończeniu uroczystości strażacy przeprowadzili pokaz sprzętu ratowniczo–gaśniczego, w tym nowej prądownicy.

 

/tekst: st. sekc. Ewa Pietrzak, zdjęcia: Agnieszka Bykowska/

 

 

 

 

 

Obchody Dnia Strażaka 2011 w powiecie nowomiejskim

 

Tradycyjnie maj jest okresem organizowania uroczystości związanych z przypadającymi w tych dniach obchodami Dnia Strażaka oraz Dniami Ochrony Przeciwpożarowej. Tegoroczne Powiatowe Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się 3 maja br. w Skarlinie, w gminie Nowe Miasto Lub.

 

Na uroczystość przybyli między innymi: podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Rutecki, przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Andrzej Ochlak, radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jolanta Szulc, Starosta Nowomiejski Ewa Dembek, zastępca Komendanta Powiatowego policji Marek Kowalski, burmistrz Nowego Miasta Lub., wójtowie gmin powiatu nowomiejskiego, przedstawiciele 41 jednostek OSP powiatu nowomiejskiego oraz lokalne media i kierownictwo i funkcjonariusze naszej KP PSP.

Uroczystość odbyła na boisku zlokalizowanym niedaleko siedziby miejscowej OSP a poprzedziła ją msza święta w intencji strażaków powiatu nowomiejskiego. Następnie, kolumna pocztów sztandarowych oraz strażaków-ochotników i funkcjonariuszy PSP przemaszerowała na miejsce uroczystości. Tu obyła się oficjalna część imprezy. Wręczone zostały akty mianowania na wyższe stopnie służbowe w korpusach oficerskim, aspiranckim i podoficerskim. Wyróżniających się strażaków uhonorowano również medalami resortowymi oraz związkowymi.

Po oficjalnej części imprezy pododdziały przemaszerowały pod świetlicę wiejską, gdzie odbyła się dalsza część imprezy. Zaproszeni goście w okolicznościowych wystąpieniach podkreślali trud, wagę i znaczenie profesji strażackiej.

W dniu 4 maja funkcjonariusze z naszej KP PSP wzięli udział w uroczystej mszy świętej sprawowanej w intencji strażaków w nowomiejskiej bazylice pw. Św. Tomasza-Apostoła.

 

Od początku maja br. naszą Komendę odwiedzają zorganizowane grupy dzieci i młodzieży w ramach otwartych strażnic z związku z przypadającymi w maju Dniami Ochrony Przeciwpożarowej. Odwiedzający zapoznają się z pojazdami oraz wyposażeniem technicznym KP PSP oraz specyfiką zawodu strażaka. Jest zawsze duże zainteresowanie dzieci i młodzieży naszą profesją.

 

 

/asp. sztab. Michał Błaszkowski - rzecznik KP PSP w Nowym Mieście Lub./.

 

Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka” w Kozłowie – 14 maja 2011 r.

 

Uroczystości powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Kozłowie rozpoczęły się o godz. mszą świętą w intencji strażaków w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kozłowie. Mszę celebrował ks .Andrzej Chędoszko. Następnie poddodziały strażaków przemaszerowały ulicami Kozłowa na stadion, gdzie rozpoczęły się główne uroczystości związane z obchodami strażackiego święta.

 

W uroczystościach wzięli udział strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nidzickiego, strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, działacze zasłużeni dla ochrony przeciwpożarowej, sympatycy pożarnictwa, a także przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji współpracujących oraz zaproszeni goście.

 

Podczas ceremonii wręczone zostały odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe strażakom komendy powiatowej w Nidzicy oraz medale i odznaczenia dla zasłużonych strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

Jednym z najwyższych odznaczeń Ochotniczych Straży Pożarnych - Złotym Znakiem Związku odznaczony został dh Henryk Obrębski.

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został dh Franciszek Kuciński.

Wyróżniający się strażacy otrzymali medale „Za zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaki „Wzorowy Strażak”. Zasłużeni strażacy otrzymali medale "Za Długoletnią Służbę”. Dyplomem uznania Komendanta Głównego za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w służbie wyróżniona została st. ogn. Barbara Markowska.

 

Uroczystości swoją obecnością uświetnili:

- Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej - st.bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki,

- Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie dh Grzegorz Kniefel,

- przedstawiciele jednostek samorządowych oraz instytucji współdziałających.

 

 

/tekst: st. asp. A. Osowski, zdjęcia: KPPSP w Nidzicy/

Braniewo – obchody Dnia Strażaka – wręczono awanse i wyróżnienia

Uroczystą Akademią w Braniewskim Centrum Kultury uczczono powiatowe obchody Dnia Strażaka zorganizowanie wspólnie przez KP PSP w Braniewie oraz ZP ZOSP RP w Braniewie.

Podczas uroczystości podsumowano działalność straży pożarnej oraz wręczono odznaczenia, wyróżnienia i awanse obecnym na akademii strażakom i gościom. Po południu kolumna samochodów pożarniczych z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Wojskowej Straży Pożarnej przejechała ulicami Braniewa. W uroczystości uczestniczyli: pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, przedstawiciele Zarządów Gminnych oraz Miejskich Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu braniewskiego, samorządowcy oraz zaproszeni goście, którzy wspierają pożarnictwo powiatu. Uroczystość zapoczątkowało wprowadzenie sztandarów /PSP oraz jednostek OSP/ i wspólne odśpiewania hymnu. Następnie druhna Krystyna Lewańska, Wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP przywitała zebranych, a Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie - Władysław Szczepanowicz wygłosił przemówienie, podsumowujące ubiegły rok, zmiany w wyposażeniu jednostki oraz współpracę między komendą, a jednostkami OSP i samorządem lokalnym. Nie zabrakło podziękowań skierowanych do ludzi biznesu, którzy mocno wspierają strażaków zarówno PSP, jak również OSP. Odczytano przesłane listy i podziękowania z okazji Dnia Strażaka w tym również list Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - bryg. Jana Słupskiego. Następnie wręczono wyróżnienia, odznaczenie, medale oraz awanse strażakom. Na zakończenie zebrani goście gratulowali braniewskiej komendzie. Awanse oraz odznaczenia otrzymali niżej wymienni:

Na stopień starszego strażaka:
str. Jarosław Suchocki i str. Robert Kmin. Na stopień starszego sekcyjnego:
sekc. Tomasz Gierko, sekc. Andrzej Milewski, sekc. Piotr Swatowski, sekc. Karol Machnowski. Na stopień młodszego ogniomistrza:
st. sekc. Konrad Motyka, st. sekc. Mieczysław Lisowski. Na stopień aspiranta:
mł. asp. Marek Stankiewicz, mł. asp. Łukasz Kochan, mł. asp. Grzegorz Koronkiewicz. Na stopień starszego aspiranta:
asp. Mariusz Fiedorowicz.
Na stopień aspiranta sztabowego:

st. asp. Jarosław Byczko Na stopień starszego kapitana:
kpt. Ireneusz Ścibiorek, kpt. Wojciech Jaroszek, kpt. Władysław Szczepanowicz. Złoty Medal "Za zasługi dla pożarnictwa":
ogn. Piotr Jurczuk, mł. insp. Stanisław Kędzierski, dh. Bogusław Szczerba – Wójt Gminy Wilczęta.

Srebrny Medal "Za zasługi dla pożarnictwa":

podinsp. Bogdan Pawłowski Brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa":
sekc. Karol Machnowski, st. str. Jarosław Makarewicz, st. str. Daniel Stalczewski, st. str. Piotr Bożko, st. str. Paweł Krzysztoń, st. str. Rafał Poreda, dh. Andrzej Korybski, dh. Mateusz Ikier, dh. Jerzy Cylupa, dh. Jarosław Iwanus, dh. Tomasz Szepeta. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
st. asp. Wojciech Tomkiewicz, Złoty Znak Związku:
dh Stanisław Popiel Medal honorowy im. Bolesława Chomicz:
bryg. w st. spocz. Stanisław Krajewski.

 

/oprac. kpt. Ireneusz Ścibiorek/.

W dniu 21 maja  2010 r. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odbyły  się uroczyste obchody Dnia Strażaka. W tak uroczystym dniu zaszczycili nas swoją obecnością:  Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Mariusz Mierzejewski