1 września br. w Braniewie odbyła się kolejna edycja akcji związanej z oczyszczaniem rzeki Pasłęki. Tym razem członkowie stowarzyszenia historyczno – poszukiwawczego „BATORY”  oraz grupa nurkowa „SCUBAMANIAK” postanowili oczyścić koryto rzeki Pasłęki.

Bryg. Tomasz Ostrowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wręczył 31 sierpnia akt mianowania na stanowisko i stopień str. Michałowi Chachule.

Komenda Miejska PSP w Elblągu w dniu 16 sierpnia b.r. ogłosiła przetarg nieograniczony dot. zamówienia publicznego pod nazwą:

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odwiedzili młodzież odpoczywającą na zorganizowanych koloniach we Fromborku.

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo” lidzbarscy strażacy wraz z policją przeprowadzili wspólną akcję pod nazwą Zwolnij, szanuj życie.