W dniu 29.04.2010 roku Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie rozpoczęła nowy cykl inspekcyjny poświęcony ratownictwu chemicznemu prowadzonemu przez każdą jednostkę ratowniczo–gaśniczą w ramach działań podstawowych. Jako pierwsze zostały poddane kontroli JRG w  Bartoszycach oraz Biskupcu.