Od 20 marca do 30 kwietnia tego  roku, w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku przeprowadzono kurs podstawowy strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia było przygotowanie ich do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych oraz do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych w ramach zastępu OSP.

Szkolenie obejmowało 106 godzin ( 45 teorii i 61 zajęć praktycznych), zajęcia odbywały w siedzibie KP PSP w Olecku w soboty i niedziele i prowadzone były przez strażaków PSP z Olecka. W kursie uczestniczyli druhowie z Lenart, Szczecinek, Plewek, Borawskich, Gąsek, Mazur, Cichego, Kowal Oleckich, Wieliczek oraz Świętajna - łącznie 35 osób.
Podczas intensywnego szkolenia, strażacy-ochotnicy poznali zasady BHP podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, parametry i zastosowanie sprzętu gaśniczego i ratowniczego będącego na wyposażeniu straży pożarnej, podstawowe zagadnienia z taktyki działań gaśniczych oraz zasady prowadzenia działań podczas miejscowych zagrożeń (wypadki drogowe, usuwanie skutków silnych wiatrów, ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia itp.). Na zajęciach praktycznych kursanci mieli okazję ćwiczyć elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, pracować  w
sprzęcie ochrony dróg oddechowych, rozcinać wraki samochodów za pomocą sprzętu hydraulicznego oraz pił do betonu i stali.
Kursu zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym w dniu 30.04.2010 roku. Zdało go 32 strażaków.

 

/tekst: kpt. Tomasz Jagłowski, zdjęcia: asp. Łukasz Grzymkowski/.