W dniu 26 kwietnia br. o godz. 10:00 Zintegrowane Stanowisko Kierowania w Ostródzie otrzymało zgłoszenie o zadymieniu w piwnicy „Domu Odzyskanych Dla Życia” Monar Markot w Marwałdzie. Na miejsce zdarzenia dyżurny zadysponował dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w  Ostródzie i zastęp z OSP KSRG w Pietrzwałdzie.

Po przybyciu zastępów na miejsce okazało się , że w piwnicy występuje duże zadymienie. Dyrektor Ośrodka  poinformował, że w strefie zadymionej znajduje się prawdopodobnie jedna osoba.

Tak wyglądało założenie do ćwiczeń doskonalących, mających przygotować ratowników do działań na wypadek pożaru w placówkach, w których przebywa bardzo dużo osób, często starszych i wymagających opieki. Zadaniem przybyłych na miejsce zdarzenia ratowników było: dotarcie do osoby poszkodowanej oraz jej ewakuacja, zlokalizowanie źródła ognia, przeszukanie pomieszczeń i oddymienie obiektu, udzielenie pomocy przedmedycznej oraz przekazanie poszkodowanego zespołowi pogotowia ratunkowego.

Po omówieniu zagrożeń, z którymi mogą spotkać się ratownicy podczas działań w tym obiekcie i podsumowaniu ćwiczeń,  każdy ratownik zapoznał się z obiektem.

Ćwiczenia o tym samym założeniu zostały przeprowadzone także przez kolejne dwa dni dla każdej ze zmian służbowych.

- W „Domu Odzyskanych Dla Życia” może znaleźć schronienie nawet 220 osób. Ćwiczenie pokazało nam jak ważne jest podjęcie szybkich działań i skoordynowanie ich z działaniami straży pożarnej. Pokazało nam również, jak ważnym elementem jest przygotowanie naszych pensjonariuszy do działań na wypadek pożaru. - podsumował działania Andrzej Milasz dyrektor ośrodka.

/tekst i zdjęcia: kpt. Wiesław Baniukiewicz/