W dniu 27 kwietnia 2010 r., ok. godz. 9. 50 kętrzyńscy strażacy doskonalili umiejętności zawodowe podczas symulowanego pożaru w Urzędzie Miasta Kętrzyn. Ćwiczenia były połączone z praktycznym sprawdzianem warunków ewakuacji z obiektu urzędu.

W jednym z pomieszczeń na II piętrze doszło do pożaru. Czujki dymu uruchamiają sygnalizację alarmową. Rozpoczyna się ewakuacja pracowników i petentów. Do czasu przybycia strażaków, akcją kieruje pracownik ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

O pożarze powiadamiane jest Powiatowe Stanowisko Kierowania kętrzyńskiej komendy. Na miejsce dysponowane są dwa wozy strażackie, w tym podnośnik.

Ewakuacja przebiegła sprawnie, jednak do kętrzyńskich strażaków trafia informacja o odciętej drodze ewakuacji dla dwóch osób.  W budynku strażacy odnajdują poszkodowane osoby i ewakuują je z wykorzystaniem podnośnika.

Jednocześnie strażacy prowadzą działania gaśnicze mające na celu ugaszenie źródła ognia, oddymiają pomieszczenia, klatki i ciągi komunikacyjne.

Teren działania przed osobami postronnymi zabezpieczała Straż Miejska.

Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń ratowniczych zorganizowanych w dniu 27 kwietnia br. w centrum Kętrzyna.

Ćwiczenia miały charakter doskonalenia zawodowego, którego podstawowym celem było:

-          praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji w obiekcie Urzędu Miasta Kętrzyn,

-          doskonalenie zasad organizowania działań ratowniczych,

-          praktyczne sprawdzenie możliwości sprzętowych oraz praktyk ratowniczych,

-          doskonalenie technik budowy linii gaśniczych w budynkach kilkukondygnacyjnych,

-          doskonalenie zasad łączności na miejscu akcji,

-          praktyczne sprawdzenie procedur postępowania i współdziałania różnych służb i instytucji.

Cele stawiane przed strażakami zostały osiągnięte. Ćwiczenia zostały ocenione przez dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Kętrzynie, st. kpt. Szymona Sapiehę na ocenę 4 +. Poprawić należałoby umiejętności z zakresu sprawnego, alarmowego opuszczania budynku, umiejętności prowadzenia łączności radiowej pomiędzy poszczególnymi ratownikami, ale i pomiędzy służbami ratowniczymi.

Przeprowadzone ćwiczenia pokazały jeszcze jedno - jak bardzo potrzebna jest w Kętrzynie mobilna i dobrze wyszkolona oraz wyposażona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. W pewnym momencie, w trakcie ćwiczeń, po prostu strażaków było za mało, aby odpowiednio wykonać wszystkie postawione przed nimi zadania. Miejmy nadzieję, że powołana jednostka OSP Kętrzyn będzie nadal się rozwijała, a władze miasta Kętrzyn oraz radni miejscy wypełniając swój ustawowy obowiązek przeznaczą odpowiednie środki finansowe na zakup sprzętu ratowniczo–gaśniczego i umundurowania.

Przekazał: st. kpt. Szymon Sapieha