23 kwietnia 2010 r. w  Ostródzie przeprowadzony został egzamin kończący kurs strażaków ratowników OSP prowadzony przez Ośrodek Szkolenia przy KP PSP Ostróda. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych.

Kurs obejmował 104 godz. dydaktyczne wykładów i ćwiczeń. Egzamin złożyło 12 druhów i 4 druhny z jednostek OSP gminy Ostróda: Ornowa, Brzydowa i Durąga. Kierownikiem kursu i głównym wykładowcą był kpt. Konrad Krajewski.

/tekst: kpt. Wiesław Baniukiewicz, zdjęcia: sekc. Dariusz Truszczyński/.