W dniach 9-11.04., 16-18.o4. i 23–25.04.2010 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie  przeprowadzono szkolenie kursowe „Strażaków ratowników OSP część I i II”. 

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo - gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu, podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Zajęcia teoretyczne z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego odbywały się w świetlicy komendy. Egzaminy pisemny i praktyczny przeprowadzono w dniu 25 kwietnia 2010 roku. Szkolenie ukończyło 30 strażaków z gmin Działdowo i Iłowo.

/opr. asp. sztab. Robert Garczewski – Z-ca D-cy JRG w Działdowie/