21 kwietnia 2010 r. odbył się w Piszu  Powiatowy Turniej na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego pod nazwą „Karta rowerowa 2010”, „Karta motorowerowa 2010” oraz „Prawo Jazdy 2010” organizowany przez Starostwo Powiatowe. Brali w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

Słuzył on sprawdzeniu wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży z zakresu przepisów o ruchu drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Piscy strażacy, w obecności zastępcy komendanta - st. kpt. Pawła Pieńkosza, zademonstrowali różnego rodzaju techniki ratowania osób poszkodowanych podczas zdarzeń na drogach.

Strażacy przy użyciu deski typu nosze, szyn Kramera oraz bandaży przećwiczyli techniki wydobywania i opatrywania osób poszkodowanych, które uczestniczyły w wypadku drogowym. 

Jednocześnie zwrócili uwagę na czyhające niebezpieczeństwa na drogach podczas różnych zmieniających się okresów pogodowych, a także przestrzegli przed miejscami, które mogą być szczególnie niebezpieczne (przewężenia na jedniach, gdzie prowadzone są prace naprawcze dróg).  Apelowali o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnie w okolicach szkół i miejsc zabaw.

/tekst: mł. asp. Józef Baranowski - KP PSP w Piszu, zdjęcia: archiwum Starostwa Powiatowego/.