Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, w okresie od 27.03.2010 r. do 18.04.2010r., przeprowadziła szkolenie uzupełniające dla strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu mrągowskiego. Zajęcia były prowadzone w systemie weekendowym. W kursie wzięły udział 23 osoby z jednostek OSP gmin: Mrągowo, Piecki, Sorkwity i Mikołajki. Szkolenie było realizowane jednoetapowo, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie programem „System szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Program obejmował 31 godzin lekcyjnych (15 godz. teorii i 16 godz. praktyki). W jego zakres wchodziły zagadnienia BHP (w jednostce i podczas działań) oraz zastosowanie, konieczność i zasadność posługiwania się aparatami chroniącymi drogi oddechowe. Poruszano tematy dotyczące budowy, obsługi a także wykorzystania ww sprzętu oraz innych akcesoriów z nim współpracujących. W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzono egzamin zaliczający. Test pisemny oraz część praktyczną zdały 22 osoby. Adepci sztuki pożarniczej nabyli w ten sposób umiejętności uprawniające do wykonywania przez nich czynności ratowniczo-gaśniczych podczas akcji i innych zdarzeń. Na zakończenie szkolenia wręczono zaświadczenia potwierdzające zdobycie tematycznej wiedzy. /oprac.: kpt. Andrzej Prościo/.