W sobotę, 17 kwietnia 2010 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP. Do egzaminu przystąpiło 34 druhów, członków czynnych Ochotniczych Straży Pożarnych z jednostek: Wielkie Wierzno, Jędrychowo, Braniewo, Gronowo, Żelazna Góra, Lipowina, Lelkowo, Zagaje, Dąbrowa, Płoskinia. Egzamin składał się z części pisemnej /test wyboru/ oraz odpowiedzi ustnej. Dodatkowo przewidziano również sprawdzenie wiedzy uczestników szkolenia poprzez ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu JRG Braniewo. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z pozytywnym wynikiem wykazując się przygotowaniem do prowadzenia działań ratowniczo–gaśniczych. Komisja egzaminacyjna złożona z trzech osób /kpt. Ireneusz Ścibiorek – Dowódca JRG, asp. Mariusz Fiedorowicz – Dowódca Zmiany, mł. asp. Grzegorz Korenkiewicz Zastępca Dowódcy Zmiany/ wysoko oceniła przygotowanie „młodych-nowych” strażaków OSP. Świadectwa ukończenia kursu wręczał Komendant Powiatowy PSP w Braniewie - kpt. Władysław Szczepanowicz, który wyraził uznanie dla grupy strażaków ochotników, która zasili szeregi jednostek OSP z terenu powiatu braniewskiego. Jednocześnie zachęcił do udziału w kolejnych szkoleniach i kursach organizowanych przez KP PSP w Braniewie. Kolejne szkolenia to kursy: Dowódców OSP, kierowców–konserwatorów sprzętu, naczelników OSP /kpt. I. Ścibiorek/.