W dniu 12 kwietnia 2010 r., ok. godz. 13.00 nidziccy strażacy doskonalili umiejętności zawodowe podczas symulowanego pożaru piekarni PSS „Społem” w Nidzicy. Założenie przewidywało pożar w magazynie pieczywa, w którym poszkodowani zostali dwaj pracownicy piekarni. Po dokonaniu rozpoznania przez dowódcę zmiany, ratownicy przystąpili do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych wewnątrz piekarni. Po chwili z pomieszczeń ewakuowano poszkodowanych do wyznaczonego punktu pomocy medycznej, gdzie strażacy udzielili im niezbędnej pomocy, adekwatnie do obrażeń. Przebieg prowadzonych działań oceniał i koordynował dowóca JRG w Nidzicy, kpt.Paweł Czubkowski.Celem prowadzonych ćwiczeń było doskonalenie rozpoznania obiektu, zapoznanie strażaków z charakterystyką piekarni oraz zaopatrzeniem wodnym. Doskonalono umiejętności prowadzenia skutecznych działań ratowniczych, wykorzystanie dostępnego sprzętu ratowniczego, przeszukiwanie pomieszczeń, ewakuację osób poszkodowanych oraz umiejętność udzielania pomocy medycznej przez ratowników. W ramach ćwiczeń sprawdzono także procedury przyjęcia zgłoszenia, dysponowanie sił i środków przez Dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania oraz oceniono wymianę informacji. Po zakończeniu omówiono istotne uwagi i spostrzeżenia z ćwiczeń. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z II zmiany służbowej JRG PSP w Nidzicy oraz dyżurna stanowiska kierowania. Jednocześnie podczas przebiegu ćwiczeń skorzystano z uprzejmości i pomocy kierownictwa piekarni./tekst: st.asp.A.Osowski/