W dniach 29-31 marca 2010 roku działdowscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia taktyczno–bojowe na terenie fabryki mebli „HOFFER„ w Działdowie. Celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków z zagrożeniami występującymi w procesie technologicznym, możliwościami manewrowania samochodami pożarniczymi na terenie zakładu oraz zaopatrzeniem wodnym, prowadzenie przeszukiwania pomieszczeń zadymionych w celu zlokalizowania i ewakuowania osób poszkodowanych oraz sprawdzenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej. Scenariusz do ćwiczeń zakładał, że podczas prac lakierniczych dochodzi do pożaru elementów lakierowanych w kabinie lakierniczej, w wyniku którego poszkodowane zostają dwie osoby. Po zakończeniu ćwiczeń omówiono uwagi i spostrzeżenia ze zmianami służbowymi. /opr.: asp. sztab. Robert Garczewski - Z-ca D-cy JRG w Działdowie/.