Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego strażaków KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim, w pierwszym kwartale br. zaplanowano i przeprowadzono ćwiczenia taktyczne dowódcy nowomiejskiej JRG PSP. Ćwiczenia przeprowadzono w firmie produkującej meble kuchenne ORISTO, której zakład produkcyjny znajduje się w Montowie, w gminie Grodziczno. Założono, że w jednej z hal produkcyjnych powstał i szybko się rozprzestrzenił pożar. Służba ochrony firmy powiadomiła o pożarze nowomiejskie PSK. Po ogłoszeniu przez kierownictwo firmy wewnętrznego alarmu przeciwpożarowego, w rozliczeniu osób z poszczególnych działów produkcyjnych zabrakło dwóch pracowników. Po chwili, na miejscu były już pierwsze zaalarmowane zastępy z OSP w Grodzicznie. Dowódca pierwszej jednostki przeprowadził rozpoznanie i podjął pierwsze działania ratownicze. PSK zaalarmowało do zdarzenia wszystkie aktualnie dostępne siły i środki z JRG PSP oraz jednostki OSP z terenu gminy Grodziczno. Zarządzono również alarm pracowniczy w celu odtworzenia gotowości bojowej JRG po wyjeździe sił ratowniczych. Ze względu na dużą odległość z KP PSP do miejsca zdarzenia poproszono również o pomoc WSKR w Olsztynie, które zaalarmowało pobliską OSP w Lubawie z powiatu iławskiego. Pierwsze działania ukierunkowano na poszukiwanie osób wewnątrz zadymionej hali produkcyjnej oraz udzieleniu im kwalifikowanej pomocy medycznej. Równolegle, zorganizowano akcję gaśniczą. Dokonano rozwinięcia łączności radiowej na dwa odcinki bojowe. W celu doskonalenia udzielania pomocy medycznej przez strażaków-ratowników w firmie zorganizowano punkt medyczny, który był również stanowiskiem szkoleniowym. Ratownicy mogli przypomnieć i doskonalić standardy udzielania pomocy medycznej, wykorzystując między innymi zestaw PSP R-1 oraz elektroniczny fantom. Po zakończeniu ćwiczeń mł. kpt. Leszek Zagórski, będący kierownikiem zespołu rozjemców, dokonał podsumowania ćwiczeń. Na zakończenie wszyscy strażacy-ratownicy oraz kierownictwo firmy mogli się posilić smaczną grochówką ufundowaną przez firmę. (Tekst: asp. sztab. Michał Błaszkowski, foto: archiwum KP PSP w Nowym Mieście Lub.)