31.03.2010 roku przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące dla zastępów KP PSP w Giżycku. Ćwiczenia zorganizowane zostały na obiekcie Meblarskiej Spółdzielni Inwalidów „ ZGODA ”. Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar, powstały w wyniku prac w jednej z hal zakładu. Pożar miał powstać podczas przecierania drzewa przez trak, w wyniku czego nastąpiło zwarcie instalacji elektrycznej, które z kolei spowodowało wybuch. Pracownik obsługujący maszynę został przygnieciony elementem urządzenia, drugi pracownik - chcąc udzielić pomocy - stracił przytomność i został w pomieszczeniu. Na miejsce zostały zadysponowane 2 zastępy gaśnicze, zastęp ratownictwa technicznego, drabina i samochód operacyjny . Działania strażaków polegały na odnalezieniu poszkodowanych, uwolnieniu ich spod elementów urządzenia za pomocą sprzętu pneumatycznego i hydraulicznego, ewakuacji poszkodowanych, udzieleniu pomocy medycznej oraz prowadzeniu działań gaśniczych./tekst i foto: st.kpt. Arkadiusz Gij/.