28 marca 2010 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odbył się egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności strażaków-ratowników OSP biorących udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu ratownictwa technicznego. Organizowany kurs ratownictwa technicznego miał na celu przygotowanie strażaków OSP do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach oraz podniesienie poziomu wyszkolenia w jednostkach OSP.Podczas szkolenia, ratownicy Ochotniczych Straży Pożarnych uzyskali praktyczną wiedzę w zakresie stosowania metod i technik uwalniania poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Ćwiczenia praktyczne przeprowadzono przy wykorzystaniu bazy sprzętowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nidzicy.Szkolenie zorganizowano w formie zjazdów weekendowych (20-21 oraz 27-28 marca 2010 r.). W kursie wzięli udział strażacy z OSP Bolejny (gm.Nidzica) i OSP Szkotowo (gm.Kozłowo)./Tekst: st.asp.A.Osowski/.