25.03.2010r. zakończono trzydniowe ćwiczenia na obiektach i terenach administrowanych przez MON. Ćwiczenie polegało na ugaszeniu pożaru w budynku magazynowym, zagrożony był sąsiedni obiekt w którym czasowo przechowywano amunicję do broni lekkiej. Przećwiczono także koordynację działań z jednostkami Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Ponadto, strażacy służący w PSP mieli okazję do zapoznania się z obiektami, do których na co dzień osoby spoza wojska nie mają dostępu. W manewrach udział wzięły trzy zmiany służbowe z JRG Nr 1 i JRG Nr 2(Elbląg), oraz Wojskowa Straż Pożarna. Ćwiczenia zorganizował dowódca JRG Nr 1 - bryg. Tomasz Malesiński we współpracy z Wojskową Strażą Pożarną, nadzór nad ćwiczeniami prowadził Z-ca KM PSP - bryg. Ryszard Baran. Ćwiczenia wizytowali przedstawiciele Sztabu Dywizji.?oprac.: kpt. inż. Przemysław Siagło/.