Ponad 30 członków OSP z terenu powiatu piskiego wczesną wiosną przechodzi kolejne etapy szkolenia podstawowego według znowelizowanego programu. Szkolenie nieodpłatnie prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. Celem doskonalenia jest uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy oraz doskonalenie posiadanych przez strażaków OSP umiejętności, przygotowanie ich do bezpiecznego i sprawnego wykonywania zadań podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. W czasie kursu, przyszli strażacy mają możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, np.: pracą w aparatach ochrony dróg oddechowych. Poznają także przepisy i zagadnienia dotyczące bezpiecznej pracy podczas prowadzonych działań. Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmują ponad 100 godzin lekcyjnych i zostaną zakończone egzaminami praktycznym i teoretycznym. Nad prawidłowym przebiegiem i organizacją szkolenia czuwa kierownik kursu - asp. sztab. Jerzy Zach, a całość działań nadzoruje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Piszu. /tekst: mł. asp. Józef Baranowski, zdjęcia: archiwum KP PSP w Piszu/.