Kilka dni zajęć szkoleniowych realizowanych przez KP PSP w Braniewie podczas szkolenia podstawowego strażaków–ratowników OSP zaowocowało rozpoczęciem zajęć typowo poligonowych. Ze względu na oddanie realności prowadzonych zajęć, część praktycznych zmagań realizowana jest podczas zajęć poligonowych. Realizowane są one na placu wewnętrznym jednej z braniewskich firm, oddalonej od zabudowań mieszkalnych oraz na poligonie wojskowym. Przyszli strażacy zapoznają się z technikami gaszenia pożarów, prowadzenia działań ratowniczych czy posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. To najlepsza forma, aby dotrzeć do słuchaczy kursu i przekazać im w odpowiedni sposób materiał szkoleniowy. Zdecydowanie wzmaga to zaangażowanie w ćwiczenia realizowane w poszczególnych grupach. Bez względu na panujące warunki pogodowe, ćwiczenia praktyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W szkoleniu uczestniczą ratownicy podziału bojowego oraz sprzęt i pojazdy PSP, WSP i OSP. /kpt. I. Ścibiorek/.